forex trading logo

60+

 

logo60

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj313
mod_vvisit_counterWczoraj280
mod_vvisit_counterOd sierpnia 20121005301
2018-05-13

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Tydzień Żeglarski Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W dniach 25.06. – 28.06.2018 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 90 osób niepełnosprawnych, w tym około 20 na wózkach inwalidzkich.

- Dostarczenia w dniach 25.06. – 28.06.2018 roku 30 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym i sprzętu regatowego ( biuro regat, 2 motorówki asekuracyjne, statek komisji regatowej, boje regatowe, nagłośnienie itp.) na których zostaną rozegrane regaty.

- W dniach 29.06. – 1.07.2018 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (300 osób niepełnosprawnych, w tym około 50 -60 na wózkach inwalidzkich).

- Dostarczenia w dniach 29.06. – 1.07.2018 roku 30 jachtów kabinowych, 8 jachtów DZ, 10 katamaranów, 10 jachtów omega, 30 kajaków i 5 motorówek asekuracyjnych oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty

- Zapewnienia w dniach 29.06. – 1.07.2018r. dwóch sal wykładowych oraz pomieszczenia dla 400 osób, w którym w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze ,a w dniu 30.06.2016 roku odbędzie się koncert szantowy i dyskoteka.

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.07.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 maja, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej pod adresem www.msz.org.pl.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 50%

            2 - Jakość oferty 50%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl