III Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 4.06. – 17.06.2024 r.

Odbyły się zorganizowane przez Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych drugie z ośmiu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były dobre. Zajęcia odbywały się na tangach, sasankach i dezetach. Przez przeważającą część czasu trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na patent żeglarza jachtowego. Po zdaniu egzaminów zostali pasowani na żeglarzy. Na zakończenie warsztatów odbyły się regaty na sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

Akcja jest kontynuowana.

Zapraszamy na kolejne  Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON . Terminy warsztatów i dokładne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.pzzn.pl.

Serdecznie zapraszamy!