V Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 12.10. – 25.10.2020 r.

Odbyły się zorganizowane przez nas piąte  z sześciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski. Warunki pogodowe były dobre. Przez większą część czasu trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Wykorzystując  te dobre warunki zajęcia na wodzie odbywały się także po kolacji, często do zmroku. Zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników  przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po egzaminach zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków.

Tradycyjnie na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty. Zwycięzcy regat otrzymali dyplomy i książki żeglarskie.