V Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 28.09. – 25.10.2020 r.

Odbyły się zorganizowane przez PZŻN ostatnie z zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 24 uczestników, którzy przyjechali z różnych regionów Polski. Warunki pogodowe były dobre. Przez przeważającą część czasu trwania warsztatów nie padało i był wiatr. Zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po egzaminach zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków.

Na koniec warsztatów zostały rozegrane regaty, których celem miało być zachęcenie uczestników do uprawiania żeglarstwa regatowego. Zwycięzcy regat otrzymali dyplomy i książki żeglarskie.