V Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 30.08.– 12.09.2019 r.

Odbyło się zorganizowane przez nas piąte w tym sezonie letnim szkolenie żeglarskie dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były dobre. Nie zabrakło słońca i wiatru dzięki czemu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki duża grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po zdaniu egzaminów zostali „pasowani” na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

Były to ostatnie w tym sezonie letnim Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON zakończone egzaminami na stopnie żeglarskie i motorowodne.

Do końca sezonu letniego rozegramy jeszcze kilka regat, na które zapraszamy – między innymi kolejne 3 Edycje XVI Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Terminy regat zamieszczone są na naszej stronie internetowej