Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

Mistrzostwa organizujemy od 2014 roku. Załogi są trzyosobowe. Zgodnie z regulaminem regat każdy ze startujących zawodników musi mieć ukończone 60 lat, ale przeważają starsi. Średni wiek zawodników wynosi około 70 lat i osoby w wieku poniżej 70 lat nazywani są przez wielu uczestników regat juniorami. Coraz częściej łączny wiek członków załogi przekracza 210 lat. W 2018 roku 6 miejsce na 23 startujące załogi zajęła załoga o łącznym wieku 254 lata (sternik 86 lat i 2 załoganci po 84 lata). Z roku na rok w regatach startuje coraz więcej załóg. W 2019 roku w regatach wzięło udział  36 załóg a najstarszy sternik jachtu miał 92 lata.

Zwycięzcy regat są honorowani grawerowanymi tabliczkami na makiecie żagla.

Zobacz relację w TVN

Obejrzyj specjalny film z III Żeglarskich Mistrzostw Polski Seniorów 60+

WYNIKI

X Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2023 r.)

 1. Andrzej Skarka, Krzysztof Sierant, Wacław Paprocki  (23 pkt.)
 2. Bogdan Kalwasiński, Andrzej Bąkalski, Edmund Zaleski  (30 pkt.)
 3. Jerzy Filipowicz, Janusz Żółtkowski, Bolesław Kurkowski (31 pkt.)
 4. Wojciech Juraszek, Grażyna Borys, Marek Borys  (35 pkt.)
 5. Arkadiusz Chomicki, Kazimierz Kulik, Dariusz Knitter  (37 pkt.)
 6. Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Tomasz Galarda (38 pkt.)
 7. Jerzy Cygler, Alfred Brodziński, Jerzy Kołakowski (39 pkt.)
 8. Adam Szpinak, Piotr Śmietanko, Wojciech Gawryś  (46 pkt.)
 9. Wiesław Wołowski, Krzysztof Brzezicki, Mirosław Bondar (47 pkt.)
 10. Ryszard Kwiatkowski, Andrzej Cyranowicz, Romuald Skrzypek (52 pkt.)

IX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2022 r.)

 1. Jacek Ludwiczak, Czesław Jakubczyk, Jerzy Filipowicz (14 pkt.)
 2. Ryszard Kwiatkowski, Stanisław Ostaszewski, Romuald Skrzypek (15 pkt.)
 3. Jerzy Uzarowicz, Krzysztof Pawlik, Leszek Opioła (25 pkt.)
 4. Bogdan Kalwasiński, Andrzej Bąkalski, Edmund Zaleski (36 pkt.)
 5. Wiesław Wołowski, Mirosław Bondar, Tomasz Sontowski (42 pkt.)
 6. Arkadiusz Chomicki, Dariusz Knitter, Kazimierz Kulig (43 pkt.)
 7. Marek Borys, Grażyna Borys, Wojciech Juraszek (45 pkt.)
 8. Marek Agaciak, Jerzy Banaszkiewicz, Zdzisław Maciejewski (49 pkt.)
 9. Tomasz Nazaruk, Wojciech Danielak, Wojciech Kancelarczyk (56 pkt.)
 10. Jan Uruski, Józef Debert, Zdzisław Wieteska (59 pkt.)

VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2021 r.)

 1. Jacek Ludwiczak, Jerzy Filipowicz, Bolesław Kurkowski  (11 pkt.)
 2. Ryszard Kwiatkowski, Andrzej Cyranowicz, Romuald Skrzypek  (18 pkt.)
 3. Mieczysław Korzeniowski, Antoni Szytniewski, Andrzej Zajączkowski  (29 pkt.)
 4. Wojciech Juraszek, Grażyna Borys, Marek Borys  (35 pkt.)
 5. Bogdan Kalwasiński, Andrzej Bąkalski, Edmund Zaleski  (37 pkt.)
 6. Czesław Perlicki, Florian Fabrycy, Danuta Remiszewska  (41 pkt.)
 7. Wiesław Wołowski, Krzysztof  Brzezicki, Mirosław Bondar  (41 pkt.)
 8. Henryk Zapała, Andrzej Blacha, Dorota Subocz  (43 pkt.)
 9. Arkadiusz Chomicki, Dariusz Knitter, Kazimierz Kulik  (54 pkt.)
 10. Jerzy Uzarowicz, Krzysztof Pawlik, Marek Malinkiewicz  (59 pkt.)

VII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2020 r.)

 1. Bogdan Kalwasiński, Edmund Zaleski, Andrzej Bąkalski ( 10 pkt.)
 2. Marek Borys, Wojciech Juraszek, Grażyna Borys ( 14 pkt.)
 3. Waldemar Dużak, Magda Kurzawa, Kazimierz Kulik ( 16 pkt.)
 4. Mieczysław Korzeniowski, Jerzy Charzewski, Antoni Szytniewski ( 18 pkt.)
 5. Henryk Zapała, Dariusz Malik, Waldemar Kulikowski ( 25 pkt. )
 6. Ryszard Kwiatkowski, Andrzej Głuch, Andrzej Cyranowicz ( 32 pkt.)
 7. Arkadiusz Chomicki, Bożena Zając, Dariusz Knittel ( 34 pkt.)
 8. Juliusz Ogórkowski, Andrzej Wielich, Józef Adamski ( 38 pkt.)
 9. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Andrzej Matusim ( 42 pkt.)
 10. Marek Agaciak, Jerzy Banaszkiewicz, Zdzisław Maciejewski ( 43 pkt.)

VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2019 r.)

 1. Waldemar Dużak, Kazimierz Kulik, Magdalena Kurzawa( 9 pkt.)
 2. Jacek Samsel, Wiesława Samsel, Wojciech Pleban ( 12 pkt.)
 3. Bogdan Kalwasiński, Andrzej Bąkalski, Julian Michałowski (12 pkt.)
 4. Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Krzysztof Buczyński ( 13 pkt.)
 5. Mieczysław Korzeniowski, Jerzy Charzewski, Antoni Szytniewski ( 17 pkt. )
 6. Czesław Perlicki, Jan Krukowski, Jacek Ludwiczak ( 18 pkt.)
 7. Jan Drowanowski, Zbigniew Kulesza, Tadeusz Klimowicz ( 18 pkt.)
 8. Jan Malicki, Roman Grajek, Maria Zienowska ( 24 pkt.)
 9. Sergei Zhadobko, Aleksei Griadobitov, Irina Burmistrova ( 26 pkt.)
 10. Wojciech Chodkowski, Marta Chodkowska, Jerzy Gawur ( 28 pkt.)

V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2018 r.)

 1. Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Tomasz Galarda ( 20 pkt.)
 2. Jerzy Filipowicz, Henryk Gołąbiewski, Bohdan Filipowicz ( 25 pkt.)
 3. Ryszard Kwiatkowski, Barbara Podruczna, Andrzej Cyranowicz (35 pkt.)
 4. Waldemar Dużak, Kazimierz Kulik, Czesław Mastalerz ( 36 pkt.)
 5. Jerzy Uzarowicz, Andrzej Oklej, Krzysztof Pawlik ( 37 pkt. )
 6. Jan Malicki, Henryk Przybyła, Ryszard Gołubowski ( 40 pkt.)
 7. Mieczysław Korzeniowski, Jerzy Charzewski, Jerzy Waliszewski ( 41 pkt.)
 8. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Marek Gajda ( 42 pkt.)
 9. Leszek Szeląg, Mirosław Piotrowski, Danuta Piotrowska ( 48 pkt.)
 10. Marek Agaciak, Jerzy Banaszkiewicz, Zdzisław Maciejewski ( 58 pkt.)

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2017 r.)

 1. Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Tomasz Galarda ( 8 pkt.)
 2. Czesław Perlicki, Jacek Ludwiczak, Tadeusz Bierć ( 17 pkt.)
 3. Jerzy Filipowicz, Zbigniew Filipowicz, Bohdan Filipowicz ( 26 pkt.)
 4. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Marek Gajda ( 27 pkt.)
 5. Jerzy Uzarowicz, Krzysztof Pawlik, Eugeniusz Nikało ( 28 pkt.)
 6. Ryszard Kwiatkowski, Barbara Podruczna-Mocarska, Andrzej Cyranowicz ( 31 pkt.)
 7. Leszek Szeląg, Danuta Piotrowska, Mirosław Piotrowski ( 33 pkt.)
 8. Waldemar Dużak, Arkadiusz Chomicki, Kazimierz Kulik ( 34 pkt.)
 9. Andrzej Szafranek, Jerzy Henke, Andrzej Trepte ( 36 pkt.)

III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2016 r.)

 1. Czesław Perlicki, Jacek Ludwiczak, Tadeusz Bierć (12 pkt.)
 2. Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Marek Pietrucha (14 pkt.)
 3. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Andrzej Matusiak (29 pkt.)
 4. Borowiecki Wiesław, Marek Agaciak, Jacek Agaciak (29 pkt.)
 5. Andrzej Szafranek, Jerzy Henke, Janusz Malitek (37 pkt.)
 6. Stefan „Funio” Heinrich, Jerzy „Małp” Rudziński, Andrzej Gliwicz (45 pkt.)
 7. Jerzy Uzarowicz, Jerzy Marczyński, Marek Malinkiewicz (48 pkt.)
 8. Andrzej Stegman, Jerzy Jodzis, Andrzej Oklej (63 pkt.)

II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2015 r.)

 1. Czesław Perlicki, Jacek Ludwiczak, Eugeniusz Kossakowski (13 pkt.)
 2. Jerzy Uzarowicz, Krzysztof Pawlik, Krystyna Pawlik (24 pkt.)
 3. Wiesław Borowiecki, Marek Agaciak, Stanisław Malecha (27 pkt.)
 4. Leszek Szeląg, Andrzej Gęsior, Henryk Gajownik (39 pkt.)
 5. Dariusz Malik, Andrzej Stegman, Waldemar Kulikowski (50 pkt.)
 6. Leszek Król, Elżbieta Chojnacka, Stanisław Górniak (50 pkt.)
 7. Stefan Heinrich, Grzegorz Winiarczyk, Gabriela Heinrich (52 pkt.)
 8. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Jacek Kuciński (55 pkt.)
 9. Zbigniew Gumiński, Władysław Ochrymiuk, Tadeusz Lubecki (61 pkt.)
 10. Andrzej Szafranek, Janusz Malitek, Elżbieta Węgrowska (61 pkt.)

I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ (2014 r.)

 1. Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Marek Gajda (17 pkt.)
 2. Wiesław Nowakowski, Zbysław Zieliński, Stanisław Górniak (19 pkt.)
 3. Jerzy Uzarowicz, Jerzy Marczyński, Krzysztof Pawlik (23 pkt.)
 4. Feliks Basłyk, Stanisław Wróbel, Mirosław Lisiczyński (27 pkt.)
 5. Andrzej Stegman, Dariusz Malik, Waldemar Kulikowski (30 pkt)
 6. Eugeniusz Rakowicz, Włodzimierz Klos, Henryk Białas (31 pkt.)