Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

W latach 1960 – 1990 w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa  i Turystyki Wodnej w Giżycku w sezonie lodowym corocznie odbywało się kilka dwutygodniowych kursów szkoleniowych (po około 60 uczestników każdy) zakończonych egzaminami na stopnie sternika lodowego. Uczestnicy mieli do dyspozycji 15 bojerów klasy Monotyp XV i 20 bojerów DN. Na zakończenie każdego obozu rozgrywano regaty. Potem nastąpiła przerwa w szkoleniu na tak dużą skalę. Na Kisajnie „latało” niewiele bojerów. W latach 2000 – 2005 wyremontowaliśmy część starych bojerów Monotyp XV, oraz DN. Jeżeli tylko warunki lodowe pozwalają „latamy”, szkolimy i organizujemy w sezonie zimowym kilka regat integracyjnych –  w tym Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie Monotyp XV.

Komandorem regat jest Marek Winiarczyk.

WYNIKI Pucharu Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

XIII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Tomasz Dorbach, Andrzej Oklej
 2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
 3. Leszek Szeląg, Jan Gotto
 4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
 5. Mirosław Piotrowski, Robert Nadzi

XII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Leszek Król, Krystyna Gal
 2. Andrzej Bury, Mirosław Piotrowski
 3. Adam Wójtowicz, Renata Stolarska

XI Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Wiesław Nowakowski, Jan Gotto
 2. Adam Wójtowicz, Waldemar Woźniak
 3. Leszek Szeląg, Aleksandra Kwiecińska
 4. Leszek Król, Mirosław Piotrowski
 5. Andrzej Tabor, Aleksandra Dolot

X Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Waldemar Woźniak, Jan Gotto
 2. Adam Wójtowicz, Leszek Król
 3. Marcin Sitek, Andrzej Oklej
 4. Mirosław Piotrowski, Leszek Szeląg
 5. Andrzej Wysocki, Andrzej Fiok

IX Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Jerzy Miłosz, Robert Nadziak
 2. Jan Gotto, Stanisław Górniak
 3. Wiesław Nowakowski, Aleksandra Kemska
 4. Zbysław Zieliński, Emilia Szocik

VIII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Armand Andruszkiewicz, Marta Andruszkiewicz
 2. Stanisław Górniak, Agnieszka Godlewska
 3. Jan Gotto, Krzysztof Dunowski

VII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Marek Winiarczyk, Stanisław Mikruta
 2. Marcin Sitek, Jan Wasiak
 3. Zbigniew Dobrosz, Andrzej Wasek
 4. Andrzej Wysocki, Andrzej Fiok
 5. Andrzej Tabor, Ewa Szalkowska

VI Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Łukasz Jedliński, Andrzej Jedliński
 2. Jan Kulewicz, Robert Śliwiński
 3. Jerzy Nowakowski, Łukasz Karasewicz
 4. Jan Gotto, Krzysztof Fatyga

V Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Robert Śliwiński, Jerzy Kulewicz
 2. Jerzy Nowakowski, Jan Nowakowski
 3. Jan Gotto, Jerzy Miłosz
 4. Leszek Baryłka, Roman Baryłka

IV Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Leszek Baryłka, Roman Baryłka
 2. Jerzy Miłosz, Jan Gotto
 3. Jerzy Gulbicki, Andrzej Szocik
 4. Krzysztof Filipkowski, Krzysztof Pawlik
 5. Mirosław Sulej, Krzysztof Sulej
 6. Leszek Szeląg, Jarosław Biernacki

III Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Leszek Baryłka, Roman Baryłka
 2. Jerzy Nowakowski, Jan Nowakowski
 3. Jerzy Kulewicz, Jan Matejko
 4. Jan Gotto, Jerzy Miłosz
 5. Roman Kowal, Piotr Kowal
 6. Jerzy Kulbicki, Krzysztof Żaczek
 7. Leszek Szeląg, Jarosław Biernacki

I Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie MONOTYP XV

 1. Aleksander Wojczys, Tomasz Wojczys
 2. Jerzy Kulewicz, Jan Matejko
 3. Leszek Baryłka, Roman Baryłka
 4. Jan Gotto, Jerzy Miłosz
 5. Roman Kowal, Piotr Kowal
 6. Hubert Tulkiewicz