II Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie  Osób Niepełnosprawnych 20.05. – 2.06.2024r

Odbyły się zorganizowane przez Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych drugie z ośmiu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były dobre. Zajęcia odbywały się na tangach, sasankach i dezetach. Przez przeważającą część czasu trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Na zakończenie warsztatów odbyły się regaty na tangach. 

Akcja jest kontynuowana.

Zapraszamy na kolejne  Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON . Terminy warsztatów znajdują się na stronach internetowych: www.pzzn.pl oraz www.msz.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!