Poszukiwani instruktorzy

Po długich oczekiwaniach Mazurska Szkoła Żeglarstwa otrzymała dofinansowanie z PFRON na Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych. Poszukujemy instruktorów oraz sterników – wolontariuszy od 15 lipca do końca wakacji.

Zapraszamy do kontaktu! msz@msz.org.pl