2023-06-27

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/06/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku dotyczącej organizacji imprezy żeglarskiej w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych” wybrana została oferta i udzielone zamówienie ośrodkowi „Oczy Mazur”  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku.