2023-05-17

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/05/2023 z dnia 8 maja 2023 roku wybrana została oferta i udzielone zamówienie  Międzynarodowemu Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku.