V Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 13.09. – 26.09.2023r.

Odbyły się zorganizowane przez nas piąte z siedmiu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Zajęcia odbywały się głównie na tangach, sasankach i dezetach. Chętni próbowali swoich sił i możliwości na katamaranach. Było ciepło, słonecznie i nie brakowało wiatru. Dzięki temu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci żeglarskich, laminowanych map „Wielkich Jezior Mazurskich”.

Akcja jest kontynuowana. Zaprosiliśmy uczestników na różnorodne imprezy żeglarskie, które będziemy organizować do końca października.

Kolejne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach:

1. 27 września – 10 października 2023 r.

2. 12 października – 25 października 2023 r.

Dokładne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje : tel. 87 428 58 98; 87 428 59 71; 667 666 219
e-mail: msz@msz.org.pl 

Serdecznie zapraszamy!