Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

KONTAKT

Dane teleadresowe
Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel./fax. (0-87) 428 58 98,
e-mail: msz@msz.org.pl

NIP: 845-167-04-68
REGON: 790318204

Numer Konta Bankowego Bank Pekao S.A. o/Giżycko 
67 1240 5787 1111 0000 5759 0503