XXX Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością 2024r.

ZAPROSZENIE  NA  REGATY

XXX Mistrzostwa Polski Żeglarzy

 z Niepełnosprawnością

 19 – 21 czerwca 2024 r.

Zadanie współfinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

 Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;                

 Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.oczymazur.pl).

Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

REGULAMIN  REGAT

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 19 – 21 czerwca 2024 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
 2. Biuro regat: Oczy Mazur, ul. Moniuszki 24, Giżycko
 3. Port regat: Oczy Mazur, ul. Moniuszki 24, Giżycko
 4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
 5. Regaty zostaną rozegrane na jachtach kabinowych dostarczonych przez organizatora regat.
 6. Przewiduje się rozegranie 7 – 15 wyścigów. W przypadku rozegrania do 6 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
 7. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.
 8. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
 9. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 czerwca 2024 r. wyłącznie na drukach organizatora. UWAGA ! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
 10. Zawodnicy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie MCŻiTW.
 11. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
 12. Losowanie jachtów 19 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku
 13. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 19 czerwca 2024 r. godzina 11.00.
 14. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
 15. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
 16. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
 17. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
 18. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
 19. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 20. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 21. Mistrzostwa są dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 22. Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. 874285971 i 667666219, e-mail: msz@msz.org.pl

Komandor Regat Marek Winiarczyk

Zgłoszenie do regat do pobrania: Zgłoszenie na regaty

Zapraszamy do obejrzenia relacji telewizji TVN24