ŻEGLARZE NIEPEŁNOSPRAWNI

Nasza współpraca z osobami niepełnosprawnymi ma wieloletnią tradycję. Przez szereg lat przed formalnym zarejestrowaniem Stowarzyszenia razem z Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku organizowaliśmy dla tego środowiska  kursy szkoleniowe, rejsy i różnorodne obozy. W roku 1995 byliśmy współorganizatorem  I Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych.  W 1999 roku V Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych otworzył Prezydent RP. We wrześniu 2001 r. byliśmy współorganizatorem (razem z MCŻiTW Giżycko i Akademią Medyczną w Łodzi) pierwszej w Polsce konferencji naukowej i warsztatów szkoleniowych  „Żeglarstwo jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, a w 2004 r. drugiej – „Żeglarstwo Niepełnosprawnych”.
W 2003 roku powstał Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, z którym od chwili jego powstania ściśle współpracujemy przy organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych.
Corocznie organizujemy zimą szkolenie bojerowe, oraz cykl regat bojerowych w tym Bojerowe Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W sezonie letnim organizujemy wiele regat : Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, cykl regat Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych, który jest największą w Europie imprezą tego typu, a także wiele regat mniejszej rangi. Oprócz tego organizujemy liczne kursy szkoleniowe na stopnie żeglarskie, obozy, rejsy wędrowne itp.
Zapraszamy do współpracy.

Our cooperation with disabled people has long tradition. In 1995, together with “The International Centre of Sailing and Water Tourism Almatur Giżycko”, we organized first Championships of Poland of Disabled People. In 1999, fifth Championships were opened by the President of Poland. In September 2001 we were co-organizers (along with the School of Medicine in Łódź) of first in Poland scientific conference and training workshop entitled “Sailing as a form of rehabilitation of disabled people”. In 2004 we organized second scientific conference – “Sailing of Disabled People”. While organizing events for disabled people we closely cooperate with Polish Union of Disabled Sailors and Almatur Giżycko. Almatur Giżycko is signed up to the official, state register of centers entitled to take in batches of disabled people. Every year we organize Championships of Poland of Disabled Sailors, Polish Cup of Disabled Sailors and Festival of Water Sports of Disabled People under the patronage of the Government Plenipotentiary for Disabled People’s Affairs. The three events are co-financed by the State Fund for Rehabilitation of Disabled People and the Ministry of Sport. We also organize training courses for disabled people for sailor’s rank, training camps, cruises and many regattas. In winter we organize iceboat camps and regattas, among other things Iceboat Championships of Poland of Disabled People and Iceboat Cup of Poland of Disabled People. The total number of participants in these events exceeds 1000 people each year. Nowadays, a few teams of disabled sailors enters regattas for able-bodied people and more and more often they win against them. That all supports integration of disabled people with the whole sailors’ society and gives a chance to test oneself in competition with the best. We invite you to cooperate with us.