X Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

ZAPROSZENIE NA REGATY

Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

REGULAMIN
          X ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 60+

Pomimo odmowy dofinansowania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Konkursie w ramach programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” Mistrzostwa odbędą się

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

WSPÓŁORGANIZATOR: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.oczymazur.pl).

1. Do startu w regatach uprawnione są osoby, które w 2023 roku ukończyły 60 lat i starsi.

2. Załoga liczy 3 osoby. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

3. Regaty zostaną rozegrane w dniach 8 – 11 września 2023 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

4. Biuro regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

5. Port regat: Oczy Mazur – MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

6. Nie ma wpisowego do Regat. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach kabinowych Sasanka dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 20 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 sierpnia 2023 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

10. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.

13. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

15. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

16. Dzień 8 września jest dniem treningowym. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 8 września 2023 r. o godzinie 18.00 w Biurze Regat w porcie MCŻiTW w Giżycku.

17. Otwarcie regat nastąpi 9 września 2023 r. o godzinie 9.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

18. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 9 września 2023 r. godzina 10.00.

19. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

20. Przewiduje się rozegranie 3 – 9 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 9 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.

21. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

22. Zakończenie regat w dniu 11 września 2023r. o godz. 15:00. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Specjalna nagroda Komandora Regat dla najstarszej załogi.

23. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

24. W niedzielę o godz. 18:00 wspólny grill. Zapraszamy!!!

Zgłoszenie do regat do pobrania: Zgłoszenie załogi

Oświadczenie o stanie zdrowia do pobrania: Oświadczenie o stanie zdrowia

Komandor Regat Marek Winiarczyk

Zobacz relację w TVN

Obejrzyj specjalny film z III Żeglarskich Mistrzostw Polski Seniorów 60+