Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2024r.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników: 

zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z łazienkami, wyżywienie całodzienne, sprzęt żeglarski, instruktorzy, pomoce naukowe.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,

Miejsce:
Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.oczymazur.pl

Terminy:

I termin: 5 maja – 18 maja 2024 r. brak miejsc
II termin: 20 maja – 2 czerwca 2024 r.  brak miejsc
III termin: 4 czerwca  – 17 czerwca 2024 r.  brak miejsc
IV termin: 2 lipca – 15 lipca 2024 r.  brak miejsc
V termin: 17 lipca – 30 lipca 2024 r.  brak miejsc
VI termin: 1 sierpnia – 14 sierpnia 2024 r. brak miejsc
VII termin: 19 sierpnia – 1 września 2024 r. brak miejsc
VIII termin: 17 września – 30 września 2024 r.
IX termin: 2 października – 15 października 2024 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  • przesłać pocztą tradycyjną (nie elektroniczną) określone w Regulaminie dokumenty

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

1) osoby z małych miejscowości,
2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.
O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:

1. kompletność dokumentów i staranność wypełnienia i podpisania

REGULAMINU

ANKIETY – ZGŁOSZENIA 

ANKIETY – BENEFICJENTA

Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

2. terminowość wpłacenia kaucji.

Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu. W Regulaminie znajduje się wykaz dokumentów, które należy przesłać w celu zgłoszenia chęci udziału w Warsztatach.

Dodatkowe informacje : tel. 87 428 58 9887 428 59 71667 666  219
e-mail: msz@msz.org.pl;  biuro@oczymazur.pl 

Zapraszamy do udziału!!!