festiwal

XIX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych

Memoriał EUGENIUSZA WILCZYŃSKIEGO

Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie

Terminy: W tym roku z powodu COVID -19 impreza odbędzie się w 2 edycjach. Uczestnicy mogą wziąć udział tylko w jednej edycji.

I Edycja Festiwalu w dniach 25.06 – 28.06.2023 roku,

II Edycja Festiwalu w dniach 29.08 – 1 września 2023 roku.

Miejsce: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, telefon 874285898, fax. 874285971.
Organizator: Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa www.msz.org.pl ,
Współorganizatorzy: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl , Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.oczymazur.pl, Klub Sportowy Razem Mazury klubrazemmazury@gmail.com.

Impreza jest dofinansowana Przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Będzie to ogólnopolska impreza integracyjna z udziałem kilkuset osób, która ma udowodnić, że środowisko wodne jest łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Podczas tej imprezy będziemy mieli do dyspozycji wiele różnorodnego sprzętu wodnego: jachty kabinowe i otwarto – pokładowe (w tym dezety i katamarany), motorówki, kajaki itp. Przez dwa pierwsze dni będą prowadzone na wyżej wymienionym sprzęcie zajęcia na wodzie. 
Trzeciego dnia zostaną rozegrane regaty – Memoriał EUGENIUSZA WILCZYŃSKIEGO.
Eugeniusz Wilczyński przez wiele lat wspierał żeglarstwo osób niepełnosprawnych.
Był Osobą, której żeglarstwo osób niepełnosprawnych zawdzięcza bardzo wiele.

Udział w Festiwalu jest dla osób niepełnosprawnych całkowicie bezpłatny (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, opieka medyczna i rehabilitacyjna). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Impreza jest dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zgłoszenia wyłącznie na drukach MSŻ należy wysłać listownie na adres Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa z dopiskiem na kopercie „Festiwal” na I Edycję do dnia 10 czerwca 2023 r.; na II Edycję do dnia 2 sierpnia 2023 r. Wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Festiwal.
Serdecznie zapraszamy

Ankieta beneficjenta 

Ankieta-Zgłoszenie 

Program Festiwalu

Regulamin Festiwalu 


Komandor Festiwalu
Marek Winiarczyk