VI Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 27.09. – 10.10.2023r.

Odbyły się zorganizowane przez nas szóste z siedmiu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

W warsztatach wzięło udział 42 uczestników. Warunki pogodowe były zróżnicowane. Zajęcia odbywały się głównie na tangach, sasankach i dezetach. Chętni próbowali swoich sił i możliwości na katamaranach. Zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Akcja jest kontynuowana. Zaprosiliśmy uczestników na różnorodne imprezy żeglarskie, które będziemy organizować do końca października.

Ostatnie w tym sezonie letnim Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminie 12 października – 25 października.

Dokładne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje : tel. 87 428 58 98; 87 428 59 71; 667 666 219
e-mail: msz@msz.org.pl