VII Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 12.10. – 25.10.2023r.

Odbyły się zorganizowane przez nas siódme z zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.W warsztatach wzięło udział 27 uczestników. Warunki pogodowe były zróżnicowane. Zajęcia odbywały się na tangach i dezetach. Zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy długodystansowe regaty na tangach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci żeglarskich, laminowanych map „Wielkich Jezior Mazurskich”.

Były to ostatnie w tym roku warsztaty żeglarskie zakończone egzaminami na patenty.

Wkrótce rozpoczynamy przygotowania do zimowego sezonu bojerowego.

Jeżeli będą sprzyjające warunki lodowe zamierzamy zorganizować szkolenia bojerowe i kilka regat bojerowych. Ogłoszenia o imprezach bojerowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.