XX LAT POLSKIEGO ZWIAZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 20 listopada mija 20 lat od zarejestrowania naszego Związku.Początkowo planowaliśmy we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa oraz Oczami Mazur – MCŻiTW Giżycko rozegranie z tej okazji regat żeglarskich. Niestety aktualnie niesprzyjające warunki pogodowe jak również niezachęcające, ciągle zmieniające się prognozy pogody spowodowały rezygnację z organizacji regat.

W tej sytuacji bezpośrednio po zakończeniu warsztatów żeglarskich zorganizowaliśmy niewielką uroczystość korzystając z gościny MCŻiTW Giżycko.

Podczas tej uroczystości nagrodziliśmy grawertonami kilka organizacji i osób, które wniosły duży wkład w działalność naszego Związku.