2024-04-09

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/04/2024 z dnia 02.04.2024 r. wybrana została oferta i udzielone zamówienie Międzynarodowemu Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Sp. z o.o. w Giżycku.